09/03/18 /

Teambuilding

Eens strategische keuzes gemaakt, kunnen we via teambuilding helpen om de organisatiestructuur te laten evolueren en zo de uitgestippelde strategie waar te maken.

“Structure follows strategy”

Deze teambuilding behelst twee facetten. Naast het scheppen en creëren van openheid tot verandering, zijn er ook tal van elementen die het pad van de verdere professionalisering van het bedrijf inleiden.

 

Veranderingsmanagement

Keuzes maken en een andere richting kiezen als bedrijf? Dat vereist heel wat aanpassingen. Aanpassen betekent op zich natuurlijk ook veranderen. En zo is alles steeds in beweging.

 

Maar veranderingen zijn net een opportuniteit tot groei. Verander niet om te veranderen, maar onderbouw dit goed. Via teambuilding en veranderingsmanagement laten we dit voor uw familiebedrijf vlot verlopen.

 

Lever strategisch denkwerk, ga waar mogelijk becijferd en beredeneerd te werk. Dan geeft dit een positieve dynamiek en betrokkenheid naar het team in alle organisaties. En betrokken medewerkers helpen beter veranderingen te dragen en zorgen uiteindelijk ook voor betere bedrijfsresultaten.

 

Daarnaast zorgt teambuilding voor risicobeperking en een gezonde stress in de organisatie… er moet immers een doel bereikt worden!

 

Vraagstukken rond continuïteit

Maar wij kunnen ook ondersteuning bieden als het echt moeilijk gaat, als de onderneming in haar bestaan bedreigd wordt.

 

Er kunnen bijvoorbeeld financiële problemen zijn die de continuïteit van het familiebedrijf bedreigen. Ook het plotse verdwijnen of overlijden van key personen zorgt voor heel wat vraagtekens.

 

Wij geven er de voorkeur aan om de nodige veranderingen te initiëren als de zaken nog naar behoren lopen. Toch zullen wij niet nalaten adequaat te helpen als herstructureringen of een turn around nodig zijn.

Structure follows strategy.

Doch die structuur of team gebouwd binnen een gezonde bedrijfscultuur is de beste basis voor een gezonde waarde creatie.

Contacteer ons vrijblijvend voor een gesprek

Contacteer ons